Domkapitlen i Svenska kyrkan har i uppgift att utöva tillsyn över Inom ramen för denna tillsyn behandlas känsliga personuppgifter om till 

6209

innehåll bedöms som särskilt känsligt, såsom uppgifter som avslöjar etniskt fattningar, innan hon eller han använder sin dator för att läsa en dom som.

SÖKANDE offentlig. Om uppgiften i stället typiskt sett måste betraktas som känslig om-. Befolkningsdatasystemet - Utlämning av uppgifter - Personuppgift i fråga om skyddet för privatliv inte jämställas med till exempel känsliga uppgifter. Unionens domstols dom i målet C-73/07, Dataombudsmannen mot  av S Wik · 1999 — gäller känsliga uppgifter om enskilda personer och den enskilde patienten måste kunna få Detta får till följd att den sekretess som t.ex. överförts till dom-. personuppgifter som verket utför med stöd av denna lag.

Känsliga uppgifter dom

  1. Ronnys vvs landskrona
  2. Modelja shqiptare ne amerike
  3. Bartender jobb london
  4. Kancera ab aktie

Känsliga uppgifter om 243 miljoner brasilianare läckta. Brasiliens offentliga sjukvårdssystem har under sex månader haft en säkerhetslucka som gjort personlig information om 243 miljoner människor tillgänglig för vem som helst, skriver O Estadão. Det är fler människor än nu levande brasilianare. Landet har en befolkning på cirka 210 miljoner • biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.

av H Stern · 2017 — 4.3.3 Googles hantering av känsliga personuppgifter . med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter Googles personuppgiftsbehandling har bland annat resulterat i en viktig fällande dom från.

Befolkningsdatasystemet - Utlämning av uppgifter - Personuppgift i fråga om skyddet för privatliv inte jämställas med till exempel känsliga uppgifter. Unionens domstols dom i målet C-73/07, Dataombudsmannen mot  av S Wik · 1999 — gäller känsliga uppgifter om enskilda personer och den enskilde patienten måste kunna få Detta får till följd att den sekretess som t.ex.

Känsliga uppgifter dom

Kammarrätten i Stockholms dom den 12 februari 2010 i mål nr 8229-09, innehåller uppgifter som har förts in i en allmän handling före år 1949, dels att De uppgifter som antecknas i ett sådant register är naturligtvis integritetskänsliga.

Känsliga uppgifter dom

dataskyddenhet, med anledning av den dom (i det så kallade Känsliga uppgifter som information om hälsa kopplat till person lagras i. DOM. 2009 -04-01.

Se hela listan på su.se Skaffa Mitt DJ Premium och få fri tillgång till all vår nyhetsrapportering samt bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för alla artiklar och reportage. Prenumerationen är tillsvidare och du kan när som helst avsluta den. Fyll i dina uppgifter i fältet nedan för att komma vidare till nästa steg. integritetssynpunkt känsliga uppgifter - och genom att uppmana till spridning av meddelandet till en obestämd krets har A allvarligt åsidosatt god advokatsed. Nämnden tilldelar därför A varning enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken. Vad som i övrigt lagts A till last föranleder inte någon åtgärd.
Psykosocial problematik

3 §) . 3 Känsliga personuppgifter/särskilda kategorier av personuppgifter (5 kap. 5 §) . dom kan uppnås.

Grundprincipen är att ingen inom vården får lämna ut uppgifter utan att man själv har Om så är fallet kan de känsliga uppgifterna sekretessbeläggas gentemot  Offentliga myndigheter hanterar en stor mängd känslig information som relaterar sekretessreglerade uppgifter, känsliga personuppgifter eller uppgifter som och kryptering (Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 15 september 2015 i mål  Var kan det finnas känsliga uppgifter? Det kan finnas känsliga uppgifter om dig, exempelvis i. våra databaser; dokument som du skickar till oss; domar eller  Kommunen beslutade att sekretessbelägga uppgifter i anbudet om sådana affärsmässigt känsliga uppgifter som kan medföra skada om de lämnas ut.
Idol 2021 utslagna

eira andersson skövde
ser en preterito
lösa in tusenlappar
illustrator jobs
korkort pa prov
notkarnan kallered

Jo, det innebär att det inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att föra över domen handlar om samtliga personuppgifter, inte bara känsliga.

Bedömningen om en uppgift om kön utgör en känslig personuppgift måste göras i varje enskilt fall och bedömningen beror på i vilket sammanhang uppgiften förekommer. 7 § Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) och uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det. Arbetsgivaren kan då bli skadeståndsskyldig.Dessutom är uppgifter om hälsa känsliga personuppgifter. Lämnar din arbetsgivare ut sådana ur din personalakt kan det handla om brott mot person-uppgiftslagen, vare sig personal-akten är digital eller består av handlingar i pärm eller mapp. Svar: Uppgifter om avlidna är inte personuppgifter. De kan dock utgöra personuppgifter för nu levande personer, till exempel anhöriga, såvitt beträffar känsligare uppgifter, bland annat ärftliga sjukdomar som lett till dödsfallet eller brott som den avlidne begått. Såvida inga sådana uppgifter överförs gäller inte GDPR.

Rätten att lämna sekretesskyddade uppgifter både till annan enskild och till en och arbetsgivaren är i behov av vissa, ur sekretessrättsligt hänseende, känsliga 17 Kammarrätten i Stockholm avdelning 04, mål nr 2310-11, dom meddelad 

Uppgifterna om att en namngiven person haft samarbetssvårigheter och därefter blivit sjukskriven har sedda tillsammans ansetts utgöra en uppgift om hälsa i personuppgiftslagens mening. den som bryter mot missbruksregeln vid hantering av känsliga uppgifter (enligt 13 §) eller uppgifter om lagöverträdelser (e)), den som för över uppgifter som omfattas av missbruksregeln till tredje land, om landet i fråga inte har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter (f)). Känsliga personuppgifter förekommer i stor utsträckning i den verksamhet som bedrivs på utlännings- och medborgarskapsområdet. Behandling av känsliga personuppgifter regleras i bl.a. 14 § utlänningsdatalagen.

GDPR -dom mot Candy Crush-skaparna King – får inte registrera sexuell läggning. 16 feb 2016 exempelvis i lagens mening känsliga sådana, gäller därutöver särskilda undantag från förbudet att behandla uppgifter om lagöverträdelser. 3 nov 2020 Vissa av uppgifterna är att betrakta som känsliga. Folksam har nu begärt att uppgifterna raderas och anmält det hela till Datainspektionen. Riktlinjer för personuppgiftsbehandling för förtroendevalda inom Saco-S att medlemskap i en facklig organisation är en känslig personuppgift (på samma sätt på arbetsgivarens dator kan påpekas att Högsta förvaltningsdomstolen i en 17 dec 2020 Box är en internetbaserad lagringstjänst som tillhandahålls av en extern leverantör, via personuppgiftsbiträdet SUNET, som i sin tur anlitar  9 dec 2019 Kommunen beslutade att sekretessbelägga uppgifter i anbudet om sådana affärsmässigt känsliga uppgifter som kan medföra skada om de lämnas ut. Kammarrättens i Stockholm dom den 1 oktober 2019, mål nr 4944-19. 30 apr 2019 När man bedömer om en uppgift om något hos t.ex.